10 đồng, Voi kéo gỗ 1976 Xã Hội Chủ Nghĩa - Bộ 3 tờ liền seri

Thương hiệu: T&T Numis | UNC
Mã SP : 4020020370

Liên hệ


Mô tả :

Kích thước: 131x65 mm
Tình trạng: không có lỗ,  không nếp gấp, giấy cứng, góc sắc nhọn.

Gọi ngay: 0933331618 Để nghe tư vấn sản phẩm nhanh, miễn phí

Thêm vào yêu thích Đã yêu thích

10 đồng, Voi kéo gỗ 1976 Xã Hội Chủ Nghĩa - Bộ 3 tờ liền seri

 

10 đồng, Voi kéo gỗ 1976 Xã Hội Chủ Nghĩa - Bộ 3 tờ liền seri10 đồng, Voi kéo gỗ 1976 Xã Hội Chủ Nghĩa - Bộ 3 tờ liền seri10 đồng, Voi kéo gỗ 1976 Xã Hội Chủ Nghĩa - Bộ 3 tờ liền seri

 

Đổi tiền thống nhất tiền tệ trong cả nước vào ngày 02/05/1978.

- Ở miền Bắc, 1 đồng mới trị giá bằng một đồng cũ (phát hành năm 1958).

- Ở miền Nam: 1 đồng mới bằng 0,80 đồng cũ (phát hành năm 1975).

- Đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử cận đại cả nước Việt Nam chỉ dùng một mẫu tiền chung.

Phát hành tiền mới:

- Tiền giấy (in 1976): 2 hào, 5 hào, 1 đồng, 5 đồng, 10 đồng, 20 đồng và 50 đồng.

- Tiền giấy (in 1980): 2 đồng, 5 đồng (2 mẫu), 10 đồng và 100 đồng.

- Tiền giấy (in 1981): 5 đồng, 10 đồng và 30 đồng.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0933331618