T&T NUMIS

Cách thức tra cứu Tiền Năm Sinh: tìm kiếm theo ngày sinh ( dòng hàng ngang) sau đó tìm theo năm sinh theo các cột bên cạnh ( có hai bản năm 19xx và 20xx) để tìm được tiền năm sinh có số seri là ngày sinh nhật hoặc một ngày quan trọng của mình

- Cột 1: ngày sinh

- Cột 2: Mệnh giá tiền

- Các cột còn lại: Năm sinh

Để có báo giá quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp T&T Numis  Hoặc Hotline: 0933331618

BẢNG NĂM SINH THÁNG  04 NĂM 19XX

0933331618