Bộ 4 tờ 100 đồng, Chùa Phổ Minh 1991 Xã Hội Chủ Nghĩa- Bản in thử Uncut

Thương hiệu: T&T Numis | UNC
Mã SP : 1020010108

Liên hệ


Mô tả :

Kích thước  ≈ 120 x 60 mm

Tình trạng: Không có lỗ, không nếp gấp, giấy cứng

Gọi ngay: 0933331618 Để nghe tư vấn sản phẩm nhanh, miễn phí

Thêm vào yêu thích Đã yêu thích

Bộ 4 tờ 100 đồng 1991 Xã Hội Chủ Nghĩa, Chùa Phổ Minh - Bản in thử Uncut

 

Bộ 4 tờ 100 đồng, Chùa Phổ Minh 1991 Xã Hội Chủ Nghĩa- Bản in thử Uncut

 

Tháng 9 năm 1985, Nhà nước Cộng Hòa XHCN Việt Nam ra quyết định cho phát hành tiền giấy bạc mới, thu hồi tiền cũ cả nước đổi theo tỉ lệ 1 đồng tiền mới bằng 10 đồng tiền cũ.

Vì tiền giấy bạc lẻ chưa chuẩn bị kịp nên phát hành đợt này là 11 loại, đồng thời tạm giữ 2 loại giấy bạc cũ lưu hành là giấy bạc 1 đồng và giấy bạc 5 đồng để sử dụng như giấy bạc 1 hào và 5 hào.

Đến tháng 11 năm 1985 tiếp tục phát hành giấy bạc 5 hào để thu nốt 2 loại giấy bạc cũ.

Tiền giấy in 1985: 5 hào, 1 đồng, 2 đồng, 5 đồng, 10 đồng, 20 đồng, 30 đồng, 50 đồng, 100 đồng và 500 đồng.

 

 

0933331618