500 đồng, Pháo binh di chuyển - Người khai hoang 1951 VNDCCH

Thương hiệu: T&T Numis | UNC
Mã SP : 4020010306

Liên hệ


Mô tả :

Kích thước: 147x84 mm
Tình trạng: không lỗ,  không gấp nếp, giấy cứng, góc sắc nhọn.

Gọi ngay: 0933331618 Để nghe tư vấn sản phẩm nhanh, miễn phí

Thêm vào yêu thích Đã yêu thích

500 đồng, Pháo binh di chuyển - Người khai hoang 1951 VNDCCH

 

500 đồng, Pháo binh di chuyển - Người khai hoang 1951 VNDCCH

 

Đổi tiền năm 1951 (sắc lệnh số 19-SL và 20-SL ngày 05/12/1951

- Thu hồi giấy bạc tài chính, phát hành giấy bạc Ngân hàng Quốc Gia.

- Phát hành tiền mới:

Tiền giấy: 10 đồng, 20 đồng, 50 đồng, 100 đồng, 200 đồng, 500 đồng, 1000 đồng và 5000 đồng.

- Thu đổi tiền: 1 đồng Ngân hàng quốc gia bằng 10 đồng bạc tài chính.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0933331618