500 đồng, Cảng Hải Phòng 1988 Xã Hội Chủ Nghĩa

Thương hiệu: T&T Numis | AUNC
Mã SP : 4020010347

Liên hệ


Mô tả :

Kích thước  ≈ 134x65 mm

Tình trạng: Không có lỗ, gấp góc, giấy cứng.

Gọi ngay: 0933331618 Để nghe tư vấn sản phẩm nhanh, miễn phí

Thêm vào yêu thích Đã yêu thích

500 đồng, Cảng Hải Phòng 1988 Xã Hội Chủ Nghĩa

 

500 đồng, Cảng Hải Phòng 1988 Xã Hội Chủ Nghĩa

 

Tháng 9 năm 1985, Nhà nước Cộng Hòa XHCN Việt Nam ra quyết định cho phát hành tiền giấy bạc mới, thu hồi tiền cũ cả nước đổi theo tỉ lệ 1 đồng tiền mới bằng 10 đồng tiền cũ.

Vì tiền giấy bạc lẻ chưa chuẩn bị kịp nên phát hành đợt này là 11 loại, đồng thời tạm giữ 2 loại giấy bạc cũ lưu hành là giấy bạc 1 đồng và giấy bạc 5 đồng để sử dụng như giấy bạc 1 hào và 5 hào.

Đến tháng 11 năm 1985 tiếp tục phát hành giấy bạc 5 hào để thu nốt 2 loại giấy bạc cũ.

Tiền giấy in 1985: 5 hào, 1 đồng, 2 đồng, 5 đồng, 10 đồng, 20 đồng, 30 đồng, 50 đồng, 100 đồng và 500 đồng.

 

 

0933331618