50 đồng Công, nông 1950 Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa (red dull)

Thương hiệu: T&T Numis | AUNC
Mã SP : 1020010086

Liên hệ


Mô tả :

Khu vực: Miền Nam VN

Kích thước  ≈ 140x 60  mm

Tình trạng: Không có lỗ, không nếp gấp, mất góc.

Gọi ngay: 0933331618 Để nghe tư vấn sản phẩm nhanh, miễn phí

Thêm vào yêu thích Đã yêu thích

50 đồng Công nông 1950 Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa (red dull)

 

50 đồng Công, nông 1950 Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa (red dull)

 

Năm 1947 Theo sắc lệnh số 48 - SL ngày 15/05/1947 - Phát hành giấy bạc tài chính, đồng tiền đầu tiên của Nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa lưu hành trong toàn Việt Nam bao gồm các loại

Tiền giấy : 20 xu, 5 hào, 1 đồng, 5 đồng, 10 đồng, 20 đồng, 50 đồng, 100 đồng, 200 đồng và 500 đồng

Tiền bằng kim loại: 20 xu, 5 hào, 1 đồng và 2 đồng

0933331618