50 đồng, Công binh xưởng - xe công nông cắt lúa 1966 VNCH

Thương hiệu: T&T Numis | AUNC
Mã SP : 4020030382

Liên hệ


Mô tả :

Kích thước: 156x78 mm
Tình trạng: Không có lỗ, gấp góc, giấy cứng.

Gọi ngay: 0933331618 Để nghe tư vấn sản phẩm nhanh, miễn phí

Thêm vào yêu thích Đã yêu thích

50 đồng, Công binh xưởng - xe công nông cắt lúa 1966 VNCH

 

50 đồng, Công binh xưởng - xe công nông cắt lúa 1966 VNCH

 

Đổi tiền năm 1975 - Ngày 21/9/1975 (in năm 1966, lưu hành năm 1975) Chính Phủ cách mạng lâm thời Cộng Hòa Miền Nam Việt Nam có Quyết định về việc phát hành tiền Ngân hàng Việt Nam và thu đổi tiền "Chánh quyền Sài Gòn cũ". Sáng ngày 22/9/1975, Ngân hành Việt Nam tại Sài Gòn ra báo cáo đổi tiền:

1/ 500 đồng tiền "Chánh quyền Sài Gòn" cũ lấy 1 đồng mới Ngân hàng Việt Nam. Mỗi gia đình được đổi 100.000Đ cũ (200 đồng mới) tiêu dùng hàng ngày.

2/ Những nhà buôn lớn có thể làm đơn xin đổi thêm tiền từ 100.000Đ đến 500.000Đ (tối đa) đồng cũ nếu có nhu cầu thực sự.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0933331618