50 Đồng 1951 Đại đoàn kết Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa

Thương hiệu: T&T Numis | AUNC
Mã SP : 1020010091

Liên hệ


Mô tả :

Khu vực: Miền Nam VN 

Kích thước  ≈ 135x 53  mm

Tình trạng: Không có lỗ, không gấp, giấy cứng.

Gọi ngay: 0933331618 Để nghe tư vấn sản phẩm nhanh, miễn phí

Thêm vào yêu thích Đã yêu thích

50 Đồng 1951 Đại đoàn kết  Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa

50 Đồng 1951 Đại đoàn kết  Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa

 

Năm 1947 Theo sắc lệnh số 48 - SL ngày 15/05/1947 - Phát hành giấy bạc tài chính, đồng tiền đầu tiên của Nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa lưu hành trong toàn Việt Nam bao gồm các loại

Tiền giấy : 20 xu, 5 hào, 1 đồng, 5 đồng, 10 đồng, 20 đồng, 50 đồng, 100 đồng, 200 đồng và 500 đồng

Tiền bằng kim loại: 20 xu, 5 hào, 1 đồng và 2 đồng

0933331618