50 đồng 1947 Sĩ, Nông, Công,Thương Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa

Thương hiệu: T&T Numis | UNC
Mã SP : 1020010013

Liên hệ


Mô tả :

Khu vực: Bắc Bộ (Liên khu 3,4 và Việt Bắc)

Kích thước  ≈ 156 x 87 mm

Tình trạng: Không có lỗ, không gấp, giấy cứng, góc sắc nhọn.

Gọi ngay: 0933331618 Để nghe tư vấn sản phẩm nhanh, miễn phí

Thêm vào yêu thích Đã yêu thích

50 đồng 1947 Sĩ, Nông, Công,Thương VNDCCH

50 đồng 1947 Sĩ, Nông, Công,Thương Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa |HNJ

 

Năm 1947 Theo sắc lệnh số 48 - SL ngày 15/05/1947 - Phát hành giấy bạc tài chính, đồng tiền đầu tiên của Nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa lưu hành trong toàn Việt Nam bao gồm các loại

Tiền giấy : 20 xu, 5 hào, 1 đồng, 5 đồng, 10 đồng, 20 đồng, 50 đồng, 100 đồng, 200 đồng và 500 đồng

Tiền bằng kim loại: 20 xu, 5 hào, 1 đồng và 2 đồng

0933331618