5 đồng, Mỏ than Cẩm Phả, Hòn Gay - Quảng Ninh 1958 VNDCCH

Thương hiệu: T&T Numis | UNC
Mã SP : 4020010326

Liên hệ


Mô tả :

Kích thước: 150x80 mm
Tình trạng: Không có lỗ,  không gấp, giấy cứng, góc sắc nhọn.

Gọi ngay: 0933331618 Để nghe tư vấn sản phẩm nhanh, miễn phí

Thêm vào yêu thích Đã yêu thích

5 đồng, Mỏ than Cẩm Phả, Hòn Gay - Quảng Ninh 1958 VNDCCH

 

5 đồng, Mỏ than Cẩm Phả, Hòn Gay - Quảng Ninh 1958 VNDCCH

 

     Theo sắc lệnh số 15-SL ngày 27/2/1959, phát hành tiền mới:

- Tiền giấy: 1 hào, 2 hào, 5 hào, 1 đồng, 2 đồng, 5 đồng và 10 đồng.

- Tiền bằng kim loại: 1 xu, 2 xu và 5 xu

Thu đổi tiền: 1 đồng tiền mới bằng 1.000 đồng tiền cũ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0933331618