20 đồng, Đoàn thuyền chở thóc 1951 VNDCCH

Thương hiệu: T&T Numis | UNC
Mã SP : 4020010305

Liên hệ


Mô tả :

Kích thước: 120x63 mm
Tình trạng: không lỗ,  không gấp nếp, giấy cứng, góc sắc nhọn.

Gọi ngay: 0933331618 Để nghe tư vấn sản phẩm nhanh, miễn phí

Thêm vào yêu thích Đã yêu thích

20 đồng, Đoàn thuyền chở thóc 1951 VNDCCH

 

20 đồng, Đoàn thuyền chở thóc 1951 VNDCCH

 

Đổi tiền năm 1951 (sắc lệnh số 19-SL và 20-SL ngày 05/12/1951

- Thu hồi giấy bạc tài chính, phát hành giấy bạc Ngân hàng Quốc Gia.

- Phát hành tiền mới:

Tiền giấy: 10 đồng, 20 đồng, 50 đồng, 100 đồng, 200 đồng, 500 đồng, 1000 đồng và 5000 đồng.

- Thu đổi tiền: 1 đồng Ngân hàng quốc gia bằng 10 đồng bạc tài chính.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0933331618