20 đồng 1946 Sĩ, Nông, Công, Thương Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa- Bản in thử màu

Thương hiệu: T&T Numis | VF
Mã SP : 1020010003

Liên hệ


Mô tả :

Khu vực: Bắc Bộ ( Liên khu 3,4 và Việt Bắc)

Kích thước  ≈ 148x77 mm

Tình trạng: Không có lỗ, nhiều vết gấp, có vết rách

Gọi ngay: 0933331618 Để nghe tư vấn sản phẩm nhanh, miễn phí

Thêm vào yêu thích Đã yêu thích

20 đồng 1946 Sĩ, nông,công, thương  - Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa -bản in thử màu

 

20 đồng 1946 Sĩ, Nông, Công, Thương Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa- Bản in thử màu

 

Năm 1947 Theo sắc lệnh số 48 - SL ngày 15/05/1947 - Phát hành giấy bạc tài chính, đồng tiền đầu tiên của Nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa lưu hành trong toàn Việt Nam bao gồm các loại

Tiền giấy : 20 xu, 5 hào, 1 đồng, 5 đồng, 10 đồng, 20 đồng, 50 đồng, 100 đồng, 200 đồng và 500 đồng

Tiền bằng kim loại: 20 xu, 5 hào, 1 đồng và 2 đồng

 

0933331618