100 Đồng 1947 Con Trâu Xanh (Bác Hồ nhỏ) Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa - Bạc Giả

Thương hiệu: T&T Numis | UNC
Mã SP : 1020010033

Liên hệ


Mô tả :

Khu vực: Bắc Bộ (Liên khu 3,4 và Việt Bắc)

Kích thước  ≈ 199 x 93 mm

Tình trạng: Không có lỗ, không gấp, giấy cứng, góc sắc nhọn.

Gọi ngay: 0933331618 Để nghe tư vấn sản phẩm nhanh, miễn phí

Thêm vào yêu thích Đã yêu thích

100 Đồng 1947 Con Trâu Xanh (Bác Hồ nhỏ) Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa- Bạc giả

Không có lỗ, không gấp, giấy sắc nét, góc sắc nét

 

Năm 1947 Theo sắc lệnh số 48 - SL ngày 15/05/1947 - Phát hành giấy bạc tài chính, đồng tiền đầu tiên của Nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa lưu hành trong toàn Việt Nam bao gồm các loại

Tiền giấy : 20 xu, 5 hào, 1 đồng, 5 đồng, 10 đồng, 20 đồng, 50 đồng, 100 đồng, 200 đồng và 500 đồng

Tiền bằng kim loại: 20 xu, 5 hào, 1 đồng và 2 đồng

0933331618