10 đồng, Nhà sàn Chủ Tịch Hồ Chí Minh 1980 XHCN

Thương hiệu: T&T Numis | UNC
Mã SP : 4020020370

Liên hệ


Mô tả :

Kích thước: 131x65 mm
Tình trạng: không có lỗ,  không nếp gấp, giấy cứng, góc sắc nhọn.

Gọi ngay: 0933331618 Để nghe tư vấn sản phẩm nhanh, miễn phí

Thêm vào yêu thích Đã yêu thích

10 đồng, Nhà sàn Chủ Tịch Hồ Chí  Minh 1980 XHCN

 

10 đồng, Nhà sàn Chủ Tịch Hồ Chí  Minh 1980 XHCN10 đồng, Nhà sàn Chủ Tịch Hồ Chí  Minh 1980 XHCN

 

Đổi tiền thống nhất tiền tệ trong cả nước vào ngày 02/05/1978.

- Ở miền Bắc, 1 đồng mới trị giá bằng một đồng cũ (phát hành năm 1958).

- Ở miền Nam: 1 đồng mới bằng 0,80 đồng cũ (phát hành năm 1975).

- Đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử cận đại cả nước Việt Nam chỉ dùng một mẫu tiền chung.

Phát hành tiền mới:

- Tiền giấy (in 1976): 2 hào, 5 hào, 1 đồng, 5 đồng, 10 đồng, 20 đồng và 50 đồng.

- Tiền giấy (in 1980): 2 đồng, 5 đồng (2 mẫu), 10 đồng và 100 đồng.

- Tiền giấy (in 1981): 5 đồng, 10 đồng và 30 đồng.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0933331618