T&T NUMIS

Hỗ trợ trực tuyến

Kiến Thức Tiền Việt Nam Và Đông Dương

Phương pháp nghiên cứu tiền cổ vùng Đông Nam Á (phần 2)

Phương pháp nghiên cứu tiền cổ vùng Đông Nam Á (phần 2)

09/06/2017

Bài liên quan : Phương pháp nghiên cứu tiền cổ vùng Đông Nam Á (phần 1) Phương pháp nghiên cứu tiền cổ vùng Đông Nam Á (phần 3) w NỀN TẢNG...
Phương pháp nghiên cứu tiền cổ vùng Đông Nam Á (phần 1)

Phương pháp nghiên cứu tiền cổ vùng Đông Nam Á (phần 1)

09/06/2017

Bài liên quan : Phương pháp nghiên cứu tiền cổ vùng Đông Nam Á (phần 2) Phương pháp nghiên cứu tiền cổ vùng Đông Nam Á (phần...
Tiền tệ Việt Nam thời Pháp thuộc (Phần 3)

Tiền tệ Việt Nam thời Pháp thuộc (Phần 3)

08/06/2017

Bài liên quan : Tiền tệ Việt Nam thời Pháp thuộc (Phần 1) Tiền tệ Việt Nam thời...
Tiền tệ Việt Nam thời Pháp thuộc (Phần 2)

Tiền tệ Việt Nam thời Pháp thuộc (Phần 2)

08/06/2017

Bài liên quan : Tiền tệ Việt Nam thời Pháp thuộc (Phần 1) Tiền tệ Việt Nam thời Pháp thuộc (Phần 3) Lược kê toàn bộ đồng “Piastre de Commerce”: ...
Tiền tệ Việt Nam thời Pháp thuộc (Phần 1)

Tiền tệ Việt Nam thời Pháp thuộc (Phần 1)

08/06/2017

Bài liên quan : Tiền tệ Việt Nam thời Pháp thuộc (Phần 2) Tiền tệ Việt Nam thời Pháp thuộc (Phần 3) ...
Đồng tiền được phát hành năm 1879 tại Việt Nam (Phần 2)

Đồng tiền được phát hành năm 1879 tại Việt Nam (Phần 2)

08/06/2017

Bài liên quan: Đồng tiền được phát hành năm 1879 tại Việt Nam (Phần 1) * Qua phần khảo tả trên, có thể thấy, đây là đồng tiền do thực dân Pháp đúc vào năm 1879, 4 năm sau khi NHĐD thành lập. Năm 1879 cũng là năm thực dân Pháp cho rằng, tình hình đã tương đối...
0933331618