T&T NUMIS

Hỗ trợ trực tuyến

Kiến Thức Tiền Việt Nam Và Đông Dương

Các hiệu tiền cổ Việt Nam (Phần 3)

Các hiệu tiền cổ Việt Nam (Phần 3)

17/06/2017

Bài liên quan : Các hiệu tiền cổ Việt Nam (Phần 1) Các hiệu tiền cổ Việt Nam (Phần 2) Tiền nhà Nguyễn Gia Long thông bảo...
Các hiệu tiền cổ Việt Nam (Phần 2)

Các hiệu tiền cổ Việt Nam (Phần 2)

17/06/2017

Bài liên quan : Các hiệu tiền cổ Việt Nam (Phần 1) Các hiệu tiền cổ Việt Nam (Phần 3) Tiền nhà Mạc Minh Đức thông bảo, Minh...
Đôi điều về sưu tập tiền cổ ở Việt Nam (Phần 1)

Đôi điều về sưu tập tiền cổ ở Việt Nam (Phần 1)

15/06/2017

Bài liên quan : Đôi điều về sưu tập tiền cổ ở Việt Nam (Phần 2) Như đã biết Trung Quốc là 1 quốc gia rộng lớn với hàng tỷ dân, họ lại có truyền thống thưởng ngoạn và sưu tầm, sưu tập cổ vật nói chung từ hàng ngàn năm. Trong đó tiền cổ đã được họ lập trương trình đưa vào...
Tiền tệ thời Nguyễn (Phần 4)

Tiền tệ thời Nguyễn (Phần 4)

13/06/2017

Bài liên quan : Tiền tệ thời Nguyễn (Phần 1) Tiền tệ thời Nguyễn (Phần 2) ...
Tiền tệ thời Nguyễn (Phần 3)

Tiền tệ thời Nguyễn (Phần 3)

13/06/2017

Bài liên quan : Tiền tệ thời Nguyễn (Phần 1) Tiền tệ thời Nguyễn (Phần 2) ...
Tiền tệ thời Nguyễn (Phần 2)

Tiền tệ thời Nguyễn (Phần 2)

13/06/2017

Bài liên quan: Tiền tệ thời Nguyễn (Phần 1) Tiền tệ thời Nguyễn (Phần 3) ...
0933331618