Xu tưởng tượng (Fantasy coins)

22/06/2017

     Xu tưởng tượng (Fantasy coins) có thể được gọi là xu giả, vì nó do tư nhân phát hành. Nhưng khác với xu giả ở chỗ: Hình ảnh, đơn vị tiền tệ trên mặt xu hoàn toàn do sự tưởng tượng của cá nhân tự thiết kế mà nên, chứ không phải mô phỏng xu thật để đúc giả.

     Thứ hai, Fantasy coins được đúc với kỹ thuật cao hơn, chất liệu của xu rất tốt, nhiều xu được đúc bằng bạc và vàng có hàm lượng cao, nên nhìn vào khó thấy được kẽ hở. Vì muốn săn tìm cái lạ, rất nhiều nhà sưu tầm cũng chịu chi tiền để mua. Xu tưởng tượng không được ghi chép trong catalog.

Một số xu tưởng tượng nổi tiếng nhất như:

Xu 20 Lire Benito Mussolini

 

Xu tưởng tượng (Fantasy coins)

 

Xu 5 Reichsmark Adolf Hitler năm 1935

 

Xu tưởng tượng (Fantasy coins)

 

Nguồn: Nhà sưu tầm Nguyễn Văn Phúc

Share :