Tiền giấy Việt Nam và những biến đổi qua các thời kỳ

20/06/2017

     Xuyên suốt chiều dài lịch sử đất nước, đồng tiền giấy Việt Nam cũng đã trải qua những biến động thăng trầm. Cùng chiêm ngưỡng những tờ tiền đã và đang lưu hành tại Việt Nam.

Tiền giấy Việt Nam và những biến đổi qua các thời kỳ
     Giấy bạc Đông Dương: Nếu không kể đến tờ tiền giấy thất bại của Hồ Quý Ly thì giấy bạc Đông Dương được xem là tờ tiền đầu tiên của Việt Nam. Đồng Đông Dương mệnh giá 100 đồng bạc được người Pháp phát hành và lưu thông trong thời gian từ 1885 đến năm 1954. Trên tờ tiền có in hình 3 thiếu nữ với trang phục truyền thống của Lào, Campuchia và Việt Nam.
Tiền giấy Việt Nam và những biến đổi qua các thời kỳ
Tiền này được lưu hành chung ở 3 nước Việt Nam - Lào - Campuchia.
Tiền giấy Việt Nam và những biến đổi qua các thời kỳ
     Sau Cách mạng Tháng 8 năm 1945, tiền đồng cũng chính thức được in và lưu thông. Mặt trước tiền đồng có dòng chữ “Việt Nam Dân chủ Cộng hoà” in bằng chữ quốc ngữ, chữ Hán và hình Chủ tịch Hồ Chí Minh. Mặt sau in hình Công – Nông – Binh. Các con số ghi mệnh giá theo số Ả-Rập hoặc chữ Hán, Lào, Campuchia. 
Tiền giấy Việt Nam và những biến đổi qua các thời kỳ
     Tiền giấy do Ngân hàng Quốc Gia Việt Nam phát hành: Tiền giấy do Ngân hàng quốc gia Việt Nam được đưa vào sử dụng sau sắc lệnh 15/SL thành lập NHQG Việt Nam do Hồ Chủ tịch ký. 1 đồng ngân hàng đổi được 10 đồng tài chính (đồng Cụ Hồ) và gồm nhiều mệnh giá: 1, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000, 5000. Hình thức tiền ngân hàng khá giống với trước đây, và chỉ thay đổi về các bức hình in ở mặt sau cùng màu sắc ở mỗi mệnh giá tiền.
Tiền giấy Việt Nam và những biến đổi qua các thời kỳ
     Tiền giấy của Việt Nam Cộng Hoà: Từ 1954 đến 1975, nước ta bị phân chia thành hai hai miền Nam - Bắc, mỗi miền lại có một loại tiền riêng nhưng vẫn gọi chung là “tiền đồng”. 
Tiền giấy Việt Nam và những biến đổi qua các thời kỳ
Hình động vật rất hay được chọn để in trên tờ tiền.
Tiền giấy Việt Nam và những biến đổi qua các thời kỳ
     Sau giải phóng đất nước 30/4/1975, tiền lưu hành ở miền Nam mất giá và được đổi tên thành tiền giải phóng. Đến năm 1978, sau khi Nhà nước ổn định và thống nhất về tài chính, tiền Việt Nam tiếp tục thay đổi.  
Tiền giấy Việt Nam và những biến đổi qua các thời kỳ
Đồng 5 hào in cây dừa ở Bến Tre.
Tiền giấy Việt Nam và những biến đổi qua các thời kỳ
 Tờ 10 đồng in hình vụ thu hoạch mía.
Tiền giấy Việt Nam và những biến đổi qua các thời kỳ
Tiền đồng những năm 1985.
Tiền giấy Việt Nam và những biến đổi qua các thời kỳ
Tiền giấy thế kỷ XX.
Tiền giấy Việt Nam và những biến đổi qua các thời kỳ
     Tờ tiền mệnh giá 100 đồng nay không còn được sử dụng, tiền giấy 200 đồng hiếm hoi, nhưng nó là ký ức quen thuộc đối với người dân Việt Nam.
Tiền giấy Việt Nam và những biến đổi qua các thời kỳ
Các tờ 10.000 đồng, 20.000 đồng, 50.000 đồng và 100.000 đồng cotton đã được thu hồi, thay thế bằng tờ polyme có cùng mệnh giá.
Tiền giấy Việt Nam và những biến đổi qua các thời kỳ
Tờ 20.000 đồng cũ (được phát hành năm 1990 cùng lúc với tờ 10.000 đồng).
Tiền giấy Việt Nam và những biến đổi qua các thời kỳ
Tờ 50.000 đồng được phát hành ngày 15/10/1994.
Tiền giấy Việt Nam và những biến đổi qua các thời kỳ
Tờ 100.000 đồng, mệnh giá cao nhất trong thời kỳ này phát hành ngày 1/9/2000.

Tiền giấy Việt Nam và những biến đổi qua các thời kỳ

Tiền polyme mệnh giá 10.000 đồng hiện đại.

Tiền giấy Việt Nam và những biến đổi qua các thời kỳ

Tiền polyme mệnh giá 20.000 đồng hiện đại.

Tiền giấy Việt Nam và những biến đổi qua các thời kỳ
Tiền polyme mệnh giá 50.000 đồng hiện đại.
Tiền giấy Việt Nam và những biến đổi qua các thời kỳ
Tờ 100.000 đồng mới.
Tiền giấy Việt Nam và những biến đổi qua các thời kỳ
Tờ  500.000 đồng có giá trị cao nhất trong hệ thống tiền tệ Việt Nam .
Share :