500 Đồng 1951 Chiến thắng sông Lô Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa

Thương hiệu: T&T Numis | F
Mã SP : 1020010067

Liên hệ


Mô tả :

Khu vực: Bắc Bộ (Liên khu 3,4 và Việt Bắc)

Kích thước  ≈ 170 x 80 mm

Tình trạng:  có lỗ, có nếp gấp, bị rách.

Gọi ngay: 0888881618 Để nghe tư vấn sản phẩm nhanh, miễn phí

Thêm vào yêu thích Đã yêu thích

500 Đồng 1951 Chiến thắng sông Lô Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa 

500 Đồng 1951 Chiến thắng sông Lô Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa

 

 

Năm 1947 Theo sắc lệnh số 48 - SL ngày 15/05/1947 - Phát hành giấy bạc tài chính, đồng tiền đầu tiên của Nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa lưu hành trong toàn Việt Nam bao gồm các loại

Tiền giấy : 20 xu, 5 hào, 1 đồng, 5 đồng, 10 đồng, 20 đồng, 50 đồng, 100 đồng, 200 đồng và 500 đồng

Tiền bằng kim loại: 20 xu, 5 hào, 1 đồng và 2 đồng

0888881618